Privacy Verklaring

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de basisverordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG), is:

Niels Guns

Uw rechten

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens die door onze functionaris voor gegevensbescherming zijn verstrekt:

  • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan (art. 15 AVG),

Correctie van onjuiste persoonsgegevens (art. 16 AVG),

  • Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen (Art. 17 AVG),
  • Restrictie van gegevensverwerking als wij uw gegevens nog niet mogen wissen vanwege wettelijke verplichtingen (art. 18 AVG),
  • Betwisting tegen de verwerking van uw gegevens bij ons (Art. 21 AVG) en

Overdraagbaarheid van gegevens indien u heeft ingestemd met de verwerking van gegevens of een overeenkomst met ons heeft gesloten (art. 20 AVG).

Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken.
U kunt altijd contact opnemen met een toezichthouder met een klacht, bijvoorbeeld de bevoegde toezichthouder van het land waarin u woont of de voor ons verantwoordelijke instantie.

U kunt te allen tijde contact opnemen met de verantwoordelijke instantie.
Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/een-loketmechanisme-onestopshop.

Cookies

Type en doel van de verwerking:

Net als veel andere websites maken we gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van de server van een website naar uw harde schijf worden gekopieerd. Deze voorziet ons automatisch van bepaalde gegevens zoals IP-adres, gebruikte browser, besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te lanceren of virussen op een computer over te brengen. Op basis van de informatie in cookies kunnen wij de navigatie vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk maken.

In geen geval zullen de gegevens die wij verzamelen zonder uw toestemming aan derden worden onthuld of aan persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers zijn regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. In het algemeen kunt u het gebruik van cookies te allen tijde uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om uit te vinden hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Gebruikte opslagtijd cookies

Als u ons toestaat om cookies te gebruiken via uw browserinstellingen of toestemming, kunnen de volgende cookies op onze webpagina’s vier weken worden gebruikt.

Voor zover deze cookies (ook) van invloed kunnen zijn op persoonsgegevens, informeren wij u hierover in de volgende paragrafen.

U kunt uw browserinstellingen gebruiken om individuele cookies of de volledige cookie-inventaris te verwijderen. Bovendien ontvangt u vooraf informatie en instructies over hoe deze cookies kunnen worden verwijderd of hoe de opslag ervan kan worden geblokkeerd. Afhankelijk van de provider van uw browser vindt u onder de volgende links de benodigde informatie:

.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Type en doel van de verwerking:

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in alle browsers, gebruiken we „Google Web Fonts“ van Google LLC (1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hierna „Google“) om lettertypen weer te geven.
Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: 
https://www.google.com/policies/privacy/

Rechtsgrondslag:

Uw toestemming vormt de rechtsgrond voor de integratie van Google Web Fonts en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google (art. 6, lid 1, onder a, AVG).

Ontvanger:

De oproep van script- of lettertypenbibliotheken activeert automatisch een verbinding met de beheerder van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – maar op dit moment ook onduidelijk of en voor welke doeleinden – dat de operator in dit geval gegevens van Google verzamelt.

Opslagtijd:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via de integratie van Google Web Fonts.
Nadere informatie over Google Web Fonts is te vinden op 
https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten en heeft EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Inzet is verplicht of vereist:

Het verstrekken van persoonlijke informatie is niet vereist door de wet of contract. Zonder de juiste weergave van de inhoud van standaardlettertypen is het echter niet mogelijk.

Intrekking van toestemming:

De programmeertaal JavaScript wordt regelmatig gebruikt om de inhoud weer te geven. U kunt dus tegen de gegevensverwerking bezwaar maken door de uitvoering van JavaScript in uw browser uit te schakelen of door een JavaScript-blokker te installeren. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot functionele beperkingen op de website.

Google Maps gebruiken

Type en doel van de verwerking:

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna „Google“ genoemd). Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u eenvoudig de kaartfunctie gebruiken.

Meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, vindt u in Google Privacy Notices. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens wijzigen in het Gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies voor het beheer van uw eigen gegevens over Google-producten vindt u hier.


Rechtsgrondslag:

Uw toestemming vormt de rechtsgrond voor de integratie van Google Maps en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google (art. 6, lid 1, onder a, AVG).

Ontvanger:

Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Het maakt niet uit of Google een gebruikersaccount aanlevert waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account.

Als u niet wilt dat de mapping in uw profiel op Google wordt gebruikt, moet u uitloggen uit Google voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om vraaggerichte reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google.

Opslagtijd:

Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via de integratie van Google Maps.

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten en heeft EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

intrekking van toestemming:

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in de instellingen van uw browser deactiveren. In dat geval kunt u onze website echter niet of slechts beperkt gebruiken.

Inzet is verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang blokkeert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Geïntegreerde YouTube-video’s

Type en doel van de verwerking:

Op sommige van onze websites hebben we YouTube-video’s geïntegreerd. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten (hierna „YouTube“ genoemd) is de beheerder van de overeenkomstige plug-ins. Wanneer u een pagina bezoekt met de plugin van YouTube, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. YouTube wordt geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u uw surfgedrag persoonlijk met u koppelen. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen uit uw YouTube-account.

Als er een YouTube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van cookies die informatie over het gedrag van de gebruiker verzamelen.
Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder, waar u ook meer informatie vindt over uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen (
https://policies.google.com/privacy). Google verwerkt uw gegevens in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Rechtsgrondslag:

Uw toestemming is de wettelijke basis voor de integratie van YouTube en de bijbehorende gegevensoverdracht naar Google (art. 6 lid 1 sub a AVG).

Ontvanger:

Door YouTube op te roepen wordt automatisch een verbinding met Google tot stand gebracht.

Tijdstip van opslag en intrekking van toestemming

Wie de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van YouTube-video’s niet met dergelijke cookies rekening te houden. YouTube slaat ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.
Meer informatie over gegevensbescherming bij „YouTube“ kan worden gevonden in het privacybeleid van de aanbieder op: 
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Overdracht naar derde landen:

Google verwerkt uw gegevens in de Verenigde Staten en heeft EU_US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Inzet is verplicht of vereist:

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, uitsluitend op basis van uw toestemming. Als u de toegang blokkeert, kan dit leiden tot functionele beperkingen op de website.

Veranderingen in ons privacybeleid

Veranderingen in ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. Het nieuwe privacybeleid is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem direct contact op met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming in onze organisatie:

info@gunsmedia.nl

Het privacybeleid werd gecreëerd met de Databeschermingsbeleid generator van activeMind AG (versie 2018-06-22).